PRACOWNICZE SZKOLENIA INTEGRACYJNE
Animacja czasu wolnego dla pracowników

   Imprezy plenerowe pozwalają uczestnikom twórczo i kreatywnie spędzić ze sobą czas podczas wypoczynku. Możliwość odkrycia przy tym nieznanych dotąd możliwości, cech osobowych, sprawdzenia się w nowych sytuacjach pozwala lepiej poznać i zrozumieć siebie oraz zespół a także przełamać istniejące bariery komunikacyjne pomiędzy pracownikami. Również ze względu na konstrukcję wypoczynkową imprezy plenerowe zapewniają niezapomniane atrakcje i wrażenia.

Wyjazdy integracyjno - motywacyjne

Program opracowujemy indywidualnie w zależności od preferencji, celów oraz przewidzianego budżetu.

W programie :
  • ciekawe i mało znane szlaki turystyczne
  • gry i zabawy zespołowe
  • warsztaty twórczego myślenia
  • szereg innych atrakcji
Piknik pracowniczy

Impreza dla pracowników lub pracowników i ich rodzin:
  • Rozrywka na świeżym powietrzu
  • Konkursy i zabawa przy muzyce
  • Rodzinna atmosfera
  • Pełna obsługa cateringowa
Imprezy firmowe organizujemy na zlecenie w dowolnym miejscu w kraju, oraz za granicą.

Copyright © 2004-2017, MarCo