UPRAWNIENIA, WSPÓŁPRACA

KRAKOWSKIE CENTRUM DIALOGU SPOŁECZNEGO
NIEPUBLICZNA PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
- wpis nr 4430.13.116 do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa.
"Przedmiotem działalności Placówki jest prowadzenie kursów umiejętności zawodowych, kursów kompetencji ogólnych oraz innych kursów z zakresu: rozwoju osobistego, rozwoju kompetencji ogólnych, rozwoju umiejętności interpersonalnych, aktywizacji zawodowej, administracji biurowej i przedsiębiorczości".
aktualny wpis pochodzi z dnia 18 kwietnia 2013 roku

KRAKOWSKIE CENTRUM DIALOGU SPOŁECZNEGO - akredytacja Małopolskiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzenia kursów i szkoleń.
z dnia 19 marca 2007 roku

KRAKOWSKIE CENTRUM DIALOGU SPOŁECZNEGO - zgoda Małopolskiego Kuratora Oświaty na prowadzenie następujących form pozaszkolnej działalności oświatowej:
1) Kurs instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży.
2) Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży.
z dnia 19 kwietnia 2005 roku

KRAKOWSKIE CENTRUM DIALOGU SPOŁECZNEGO - wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.
numer w ewidencji: 2.12/00033/2005, wpis z dnia 24 stycznia 2005 roku

KRAKOWSKIE CENTRUM DIALOGU SPOŁECZNEGO. POLICEALNA SZKOŁA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH - wpis do ewidencji szkół i placówek prowadzonej przez Marszałka Województwa Małopolskiego.
Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.
numer w ewidencji: 6/2004, wpis z dnia 19 sierpnia 2004 roku
decyzja o nadaniu uprawnień szkoły publicznej z dnia 25 sierpnia 2004

KRAKOWSKIE CENTRUM DIALOGU SPOŁECZNEGO. POLICEALNA SZKOŁA KWALIFIKACJI SPOŁECZNYCH - wpis do ewidencji szkół i placówek prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa.
Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.
numer w ewidencji: 43203-7-32, wpis wraz z nadaniem uprawnień szkoły publicznej z dnia 24 sierpnia 2004 roku

KRAKOWSKIE CENTRUM DIALOGU SPOŁECZNEGO - POLICEALNA SZKOŁA KOMUNIKACJI MIĘDZYLUDZKIEJ - wpis do ewidencji szkół i placówek prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa.
numer w ewidencji: 43203-7-25, wpis z dnia 26 lipca 2004 roku

KRAKOWSKIE CENTRUM DIALOGU SPOŁECZNEGO - współpraca z biurem turystycznym „Dom Podróżnika” w zakresie dostępu do materiałów podróżniczych, turystycznych, przewozowych i ubezpieczeniowych oraz odbywania praktyk studenckich przez słuchaczy.
podpisano dnia 28 czerwca 2004 roku

KRAKOWSKIE CENTRUM DIALOGU SPOŁECZNEGO - współpraca z Pracownią Usług Dekoratorskich „Design Front” w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego, fotograficznego oraz montażowego, udostępnienia na czas zajęć praktycznych stosownych pracowni oraz odbywania praktyk studenckich przez słuchaczy. Firma pracowała na rzecz kampanii reklamowych m.in.: TVN, TVP, POLSAT, SAMSUNG, PKO, NIVEA oraz ALPHA i BEIM SCHLESIER
podpisano dnia 25 czerwca 2004 roku

KRAKOWSKIE CENTRUM DIALOGU SPOŁECZNEGO - współpraca z Kancelarią Prawną „Partner” w zakresie dostępu do materiałów prawnych oraz praktyk studenckich dla słuchaczy, a także w zakresie pomocy i obsługi prawnej.
podpisano dnia 24 czerwca 2004 roku

POLICEALNA SZKOŁA ANIMATORÓW KULTURY KRAKOWSKIEGO CENTRUM DIALOGU SPOŁECZNEGO - wpis do ewidencji szkół artystycznych prowadzonej przez Ministra Kultury.
numer w ewidencji 367/21/2004, wpis z dnia 22 czerwca 2004 roku


Copyright © 2004-2017, MarCo