SZKOLENIA OTWARTE

Wykaz szkoleń w 2024 poniżej, od najbliższego terminem:

Szkolenie/ kurs: "Rejs WOP - wzmacnianie odporności psychicznej u klientów".
Termin: 24-26.04.2024KrakówSzczególy w załączniku.

Załącznik: Rejs WOP 04_24.pdf (653 kB)

Szkolenie/ kurs: "Alternatywne formy edukacji w doradztwie zawodowym i kształceniu osób dorosłych".
Termin: 15-17.05.2024, Kraków. Szczegóły w załączniku.

Załącznik: alternatywne formy edukacji 05_24.pdf (588 kB)

Szkolenie/ kurs: "Dialog Motywujący".
Termin: 20-22.05.2024, Kraków. Szczegóły w załączniku.

Załącznik: Dialog Motywujacy 05_24.pdf (571 kB)

Szkolenie/ kurs: "Aktywizacja zawodowa osób 50+ w procesie doradczym".
Termin: 22-24.05.2024, Kraków. Szczegóły w załączniku.

Załącznik: Aktywizacja 50+ 05_24.pdf (591 kB)

Szkolenie/ kurs: "Zarządzanie talentami. Planowanie indywidualnych scieżek kariery w doradztwie zawodowym".
Termin: 03-05.06.2024, Kraków. Szczegóły w załączniku.

Załącznik: Zarzadzanie talentami_24.pdf (572 kB)

Szkolenie/ kurs: "Trening asertywności - pracownia zmiany zachowania".
Termin: 06-07.06.2024, Kraków. Szczegóły w załączniku.

Załącznik: Trening asertywnosci_24.pdf (847 kB)

Szkolenie/ kurs: "Innowacyjne metody i techniki pracy w poradnictwie zawodowym".
Termin: 12-14.06.2024, Kraków. Szczegóły w załączniku.

Załącznik: Innowacyjne metody por zaw.pdf (584 kB)

Szkolenie/ kurs: "Test Kolorowych Kwadratów".
Termin: 13-14.06.2024, Kraków. Szczegóły w załączniku.

Załącznik: TKK 06_24.pdf (567 kB)

Szkolenie/ kurs: "Praca doradcy z osobami z zaburzeniami psychicznymi".
Termin: 19-20.06.2024. Online. Szczegóły w załączniku.

Załącznik: Praca zab psych on-line_24.pdf (570 kB)

Szkolenie/ kurs: "Kurs inspiracji".
Termin: 09-11.09.2024, Kraków. Szczegóły w załączniku.

Załącznik: Kurs Inspiracji_24.pdf (571 kB)

Szkolenie/ kurs: "Grupowe doradztwo zawodowe".
Termin: 18-20.09.2024, Kraków. Szczegóły w załączniku.

Załącznik: Grupowe doradztwo zawodowe.pdf (569 kB)

Szkolenie/ kurs: "Przedsiębiorczość dla doradców zawodowych".
Termin: 25-27.09.2024, Kraków. Szczegóły w załączniku.

Załącznik: Przedsiebiorczosc dla doradcow_24.pdf (573 kB)

Szkolenie/ kurs: "Trening twórczości - kreatywnie aktywni".
Termin: 01-03.10.2024, Kraków. Szczegóły w załączniku.

Załącznik: Trening _tworczosci_24.pdf (586 kB)

Szkolenie/ kurs: "Przygotowanie poszukującego pracy do procesu rekrutacji z uwzględnieniem narzędzi online".
Termin: 07-08.10.2024. Online. Szczegóły w załączniku.

Załącznik: Rekrutacje_online_24.pdf (669 kB)

Szkolenie/ kurs: "Rejs WOP - wzmacnianie odporności psychicznej wśrod pracowników, współpracowników i ich klientów".
Termin: 09-11.10.2024, Kraków. Szczegóły w załączniku.

Załącznik: Rejs WOP 10__2024.pdf (655 kB)

Szkolenie/ kurs: "Dialog Motywujący".
Termin: 21-23.10.2024, Kraków. Szczegóły w załączniku.

Załącznik: Dialog Motywujacy 10_24.pdf (571 kB)

Szkolenie/ kurs: "Aktywizacja zawodowa osób 50+ w procesie doradczym".
Termin: 23-25.10.2024, Kraków. Szczegóły w załączniku.

Załącznik: Aktywizacja 50+ 10_24.pdf (591 kB)

Szkolenie/ kurs: "Kurs trenerów i szkoleniowców".
Termin: 18-22.11.2024, Kraków. Szczegóły w załączniku.

Załącznik: Kurs_trenerow_ i _szkol.pdf (513 kB)

Szkolenie/ kurs: "Alternatywne formy edukacji w doradztwie zawodowym i kształceniu osób dorosłych".
Termin: 27-29.11.2024, Kraków. Szczegóły w załączniku.

Załącznik: alternatywne formy edukacji 11_24.pdf (590 kB)

Szkolenie/ kurs: "Asertywny doradca klienta".
Termin: 05-06.12.2024, Kraków. Szczegóły w załączniku.

Załącznik: Asertywny doradca klienta.pdf (565 kB)

Szkolenie/ kurs: "Test Kolorowych Kwadratów".
Termin: 12-13.12.2024, Kraków. Szczegóły w załączniku.

Załącznik: TKK 12_24.pdf (566 kB)

Szkolenie/ kurs: "Poradnictwo zawodowe dla osób z niepełnosprawnością".
Termin: 16-18.12.2024, Kraków. Szczegóły w załączniku.

Załącznik: Poradnictwo_dla_osob_z_niep.pdf (820 kB)

Szkolenie/ kurs: "Osobowość zawodowa - narzędzia i techniki badające preferencje i predyspozycje zawodowe".
Termin: 19.12.2024. Online. Szczegóły w załączniku.

Załącznik: Osobowosc zawodowa 12_24.pdf (561 kB)

Rozliczenie kosztów dojazdów na i ze szkolenia:

 Pracownicy urzędów pracy którzy chcą się zgłosić na szkolenie, ale potrzebują rozliczyć w koszcie szkolenia dojazd na i ze szkolenia powinni:

  1. Zgłosić ten fakt na formularzu zgłoszeniowym (w miejscu: Dodatkowe ważne informacje).
  2. Do kosztu szkolenia podanego przez Krakowskie Centrum Dialogu Społecznego doliczyć kwoty na dojazdy (jeżeli zachodzi taka potrzeba wyślemy na Państwa e-mail ponownie ofertę z ceną powiększoną o dojazd).
  3. Po powrocie ze szkolenia odesłać bilety wraz z informacją o numerze konta na jaki należy przesłać zwrot za nie.
  4. Przelew zostanie wysłany natychmiast po otrzymaniu biletów i powyższej informacji.

Na FV za udział w szkoleniu nie będzie wyszczególnionych dodatkowych pozycji.

Dariusz Kuchta

Krakowskie Centrum Dialogu Społecznego

Dyrektor ds. ekonomicznych, finansowych

i marketingowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI KCDS - w związku z wejściem RODO - w załączeniu

Załącznik: Polityka prywatnosci KCDS.pdf (3219 kB)

Copyright © 2004-2017, MarCo