PRACOWNICZE SZKOLENIA INTEGRACYJNE
Trening interpersonalny

   Trening interpersonalny daje możliwość lepszego zrozumienia siebie w kontaktach z innymi ludźmi, zdiagnozowania osobistych przyczyn trudności w utrzymaniu pożądanej przez siebie jakości relacji z grupą społeczną, zaplanowanie korekt w swoim postępowaniu. Ponadto daje możliwość ćwiczenia skuteczniejszych niż dotąd sposobów postępowania w kontaktach osobistych i grupowych oraz zdobycie umiejętności zapobiegania konfliktom wynikającym z niewłaściwej komunikacji. Jest nastawiony na zwiększanie umiejętności społecznych.

Program
 • Efekt świeżości czyli pierwsze wrażenie i nastawienie
 • Międzyludzkie bariery komunikacyjne
 • Asertywność
 • Komunikacja - werbalna i niewerbalna
 • Samoocena i poczucie własnej wartości
 • Analiza transakcyjna czyli w co grają ludzie
 • Atrybucja i poczucie kontroli
 • Postawy życiowe
 • Myślenie pozytywne
Metody
 • Wykład, ćwiczenia
 • Testy umiejętności, psychologiczne
 • Gry zespołowe
 • Psychodrama
 • Ćwiczenia relaksacyjne
Czas trwania - 20 godzin
Uwagi - ustalenia indywidualne
Prowadzenie - certyfikowana kadra trenerska

Copyright © 2004-2017, MarCo