PRACOWNICZE SZKOLENIA INTEGRACYJNE
Komunikacja w zespole pracowniczym

   Celem treningu jest poznanie zasad skutecznego mówienia i słuchania, nabycie umiejętności odczytywania komunikatów niewerbalnych, rozpoznanie własnych stanów emocjonalnych utrudniających skuteczną komunikację międzyludzką w miejscu pracy, poznanie istotnych elementów autoprezentacji oraz nabycie społecznych i psychologicznych umiejętności przydatnych w komunikacji w zespole pracowniczym.

Czas trwania - 20 godzin
Uwagi - ustalenia indywidualne
Prowadzenie - certyfikowani trenerzy kadry
Metody
 • Wykład, ćwiczenia
 • Testy umiejętności, psychologiczne
 • Gry zespołowe
 • Psychodrama
 • Ćwiczenia relaksacyjne
Program
 • Komunikacja interpersonalna (bohaterowie komunikatu, wiarygodność nadawcy, bariery komunikacyjne)
 • Wartości życia (wartości i kompromisy)
 • Skuteczne i pomocne słuchanie (parafraza, odzwierciedlanie, prowadzenie kontaktu)
 • Komunikacja niewerbalna (gesty i mimika, głos - tembr)
 • Pozycje życiowe (przyjmowane w dużych grupach społecznych - dom - praca)
 • Analiza transakcyjna (stany ego - ja dorosły, ja rodzic, ja dziecko) - czyli w co grają ludzie?
 • Wzory pracy i uczenia się
 • Pierwsze skrzypce zespołu czyli jestem szefem (styl kierowania, diagnoza klimatu organizacyjnego, prowadzenie spotkań)

Copyright © 2004-2017, MarCo