PRACOWNICZE SZKOLENIA INTEGRACYJNE
Trening menedżerski

   Program treningu kształci umiejętności budowania i kierowania zespołem, elementy motywowania, odpowiedzialności, oceny pracy podległego zespołu. Ponadto uświadamia mechanizmy podejmowania decyzji, doskonali umiejętności stosowania zasad poprawnej komunikacji międzyludzkiej i radzenia sobie w sytuacjach trudnych, sytuacjach konfliktowych z pracownikami, wskazuje możliwości rozwiązywania problemów interpersonalnych. Przygotowuje do wystąpień publicznych.

Program
  • Integracja zespołu
  • Lider w zespole
  • Komunikacja interpersonalna
  • Organizacja pracy zespołu Stres i coping
Czas trwania - 20 godzin
Uwagi - ustalenia indywidualne
Prowadzenie - certyfikowani trenerzy kadry
Metody
  • Wykład, ćwiczenia
  • Testy umiejętności, psychologiczne
  • Gry zespołowe
  • Psychodrama
  • Ćwiczenia relaksacyjne

Copyright © 2004-2017, MarCo