PRACOWNICZE SZKOLENIA INTEGRACYJNE
Trening integracyjny

   Uczestnicy warsztatów zostaną zapoznani z zasadami istniejącymi w grupach społecznych w tym także w zespole pracowniczym, zasadami integracji zespołu, budowania klimatu dobrej atmosfery pracy, współpracy w zespole, rozwijaniem komunikacji interpersonalnej oraz analizą czynników wpływających na jakość kontaktów międzyludzkich.

Program
  • Elementy komunikacji interpersonalnej
  • Relacje interpersonalne - role i charakterystyki uczestników w zespole
  • Trudne sytuacje - krytyka, agresja, sytuacje konfliktowe
  • Czynniki motywujące do pracy
Metody
  • Testy umiejętności, psychologiczne
  • Konwersacje, zajęcia w grupach
  • Gry zespołowe
  • Psychodrama
  • Techniki twórczego myślenia
Czas trwania - 20 godzin
Uwagi - ustalenia indywidualne
Prowadzenie - certyfikowana kadra trenerska
Szczegóły programowe

Trening integracyjny (rodzaje zajęć zespołowych, plenerowych, indywidualnych) ustalany jest indywidualnie w zależności od postawionych przez firmę celów, oczekiwanych rezultatów oraz możliwości organizacyjnych (m.in. wielkość i struktura grupy)

Copyright © 2004-2017, MarCo