TECHNIK INFORMACJI NAUKOWEJ

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)

Zakres zadań zawodowych absolwentów tego kierunku obejmuje: badanie potrzeb użytkowników informacji, ustalenie zasad gromadzenia informacji, wybór metod i form wyszukiwania, udostępniania i rozpowszechniania informacji oraz opracowywania zbiorów. Opracowują zasady i zakres współpracy z krajowymi i zagranicznymi służbami informacji. Gromadzą przetwarzają i rozpowszechniają informacje przy zastosowaniu nowoczesnych technik i narzędzi. Absolwenci pracują głownie na stanowiskach: researcher, dokumentalista, bibliotekarz, spec. ds. informacji, wydawnictw informacyjnych, promocji, wystaw i targów.

Program obejmuje następujące przedmioty:

- Informacja naukowa - podstawy i organizacja,
- Działalność organizacyjna na rzecz upowszechniania wiedzy o UE,
- Informatyka,
- Języki informacyjne,
- Opracowania informacyjne,
- Bibliotekarstwo,
- Zarys wiedzy o gospodarce,
- Lektorat języka obcego.

Copyright © 2004-2017, MarCo